CS | DE | ES | FR | IT | NL | PL | RO | SK
Următorul text este o traducere din limba germană. În caz de contradicții între versiunile lingvistice, prevalează versiunea germană.

finAPI API-ul bancar inteligent

Acord de utilizare și notificare pentru utilizatorii finali ai informațiilor despre contul finAPI și ai serviciilor de inițiere a plăților
Status: 24.06.2019

1. Conținutul și încheierea contractului

1.1 Părțile contractante și obiectul contractului

finAPI GmbH, Adams-Lehmann-Straße 44, D-80797 München (AG München, HRB 175250), e-mail: kontakt@finapi.io, fax: +49 89 416177-559 („finAPI”) este o instituție de servicii financiare autorizată de Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară („BaFin”), Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn, Fax: + 49 228 4108-1550, e-mail: poststelle@bafin.de, instituție de plată supravegheată.
Serviciul de informații despre conturi („KID”) furnizat de finAPI ca serviciu online permite utilizatorilor finali să își citească soldurile conturilor și tranzacțiile din conturi (denumite în continuare „informații despre cont”) ale conturilor de plăți și ale altor conturi ale instituțiilor de credit și de servicii financiare, ale companiilor de carduri de credit și ale altor furnizori de date financiare (denumiți în continuare „furnizori de cont”), în măsura în care aceste conturi sunt incluse, respectiv, în sfera de servicii dintre utilizatorul final și furnizorul de servicii (astfel cum sunt definite mai jos).
Serviciul de inițiere a plăților („ZAD”) furnizat de finAPI ca serviciu online permite utilizatorilor finali să inițieze ordine de plată și operațiuni de plată cu furnizorul de cont.
Serviciile KID/ZAD oferite de finAPI pot include atât accesări reglementate legal, cât și accesări de conturi și operațiuni de plată nereglementate în mod expres de lege.
Prevederile prezentului Acord de utilizare al utilizatorului final („Acord de utilizare”) reglementează relația juridică dintre finAPI și consumatorii și antreprenorii care sunt, de asemenea, utilizatori ai unui serviciu (care poate fi furnizat și prin intermediul unei aplicații) („Serviciu”) al unui furnizor de servicii („Furnizor de servicii”) care prelucrează informațiile contului și/sau înregistrează ordinele de plată și operațiunile de plată și le transmite pentru a iniția o operațiune de plată („finAPI KID/ZAD”).
Informațiile despre cont citite sunt stocate la finAPI și sunt accesibile utilizatorului final prin intermediul unei API (Application Programming Interface) prin intermediul serviciului furnizorului de servicii.

1.2 Relația cu furnizorul de servicii

finAPI și furnizorul de servicii sunt companii independente din punct de vedere juridic și economic și furnizează servicii diferite utilizatorului final (pentru interacțiunea dintre finAPI și serviciu, a se vedea secțiunea 2.1.1).

1.3 Calea spre încheierea contractului

Condiția prealabilă pentru furnizarea informațiilor despre cont și/sau a serviciilor de inițiere a plății de către finAPI este încheierea prezentului acord de utilizare. În acest scop, utilizatorul final este redirecționat de la serviciu către un site/sistem web al finAPI. Pe acest site/sistem, utilizatorul final poate efectua următoarele activități:

1.3.1 Utilizatorul final poate lua cunoștință de Notificarea privind confidențialitatea și de informațiile precontractuale pentru serviciile de informații despre cont și serviciile de inițiere a plăților și de condițiile de utilizare. Prin apăsarea butonului „Continuare”, utilizatorul final este de acord cu Termenii de utilizare. Prin acest consimțământ, se încheie contractul dintre utilizatorul final și finAPI („Încheierea contractului”). Termenii de utilizare sunt la dispoziția utilizatorului final sub forma unui link pentru descărcare și imprimare.

1.3.2. Ulterior, utilizatorul final poate introduce datele sale de acces pentru accesul la furnizorul de cont (ID de utilizator sau similar și PIN/parolă). În unele cazuri, utilizatorul final are, de asemenea, opțiunea de a permite sau de a respinge stocarea codului PIN de către finAPI. Făcând clic pe butonul corespunzător (de exemplu, „Importă date bancare”), datele de acces sunt transmise către finAPI și conexiunea cu furnizorul de cont este stabilită de finAPI.

1.3.3 În cazul unui KID/ZAD al finAPI, furnizorul de cont poate solicita autentificarea puternică a clienților. În acest caz, utilizatorul final poate specifica caracteristicile sale de securitate personalizate, de exemplu un TAN, în interfața de introducere a datelor și le poate transmite furnizorului de cont prin intermediul finAPI, în măsura în care acest lucru este necesar și posibil din punct de vedere tehnic.

Integrarea altor furnizori de cont și/sau conturi după încheierea contractului este, în măsura în care acestea sunt susținute de furnizorii de servicii, în principiu posibilă și, de asemenea, are loc prin redirecționarea utilizatorului final către un site web/sistem ale finAPI.

1.4 Nu există regulamente/modificări care să se abată de la prevederile acestora

Pentru furnizarea informațiilor despre cont sau a serviciilor de inițiere a plăților de către finAPI, acești termeni de utilizare se aplică exclusiv în relația dintre finAPI și utilizatorul final. Modificările la acești termeni de utilizare vor fi comunicate în timp util în scris, în format electronic sau în format text, înainte de intrarea în vigoare; acestea sunt considerate aprobate dacă finAPI nu primește o obiecție din partea utilizatorului final în termen de o lună de la notificarea modificărilor. Notificarea poate fi făcută prin intermediul finAPI prin afișarea în interfața de introducere a datelor sau prin intermediul furnizorului de servicii. O obiecție dă dreptul utilizatorului final să rezilieze acest acord de utilizare fără preaviz. finAPI va informa utilizatorul final cu privire la termenul limită și la posibilitatea de a obiecta.

2 Descrierea serviciului

2.1 Descrierea serviciului

2.1.1 Interacțiunea dintre serviciu și finAPI

Utilizatorul final poate utiliza KID și ZAD al finAPI din serviciul furnizorului de servicii. În acest fel, introducerea și administrarea datelor de acces personale ale utilizatorului final la furnizorul de cont respectiv, precum și executarea KID/ZAD sunt efectuate direct de finAPI pentru utilizatorul final. După executarea funcțiilor KID/ZAD, finAPI pune datele corespunzătoare la dispoziția utilizatorului final pentru afișare și prelucrare în serviciul furnizorului de servicii. Furnizorul de servicii nu primește date sensibile de plată în niciun moment, ceea ce îi permite să acceseze informații despre cont de la furnizorii de cont ai utilizatorului final. Datele de plată sensibile sunt transferate direct către sistemele finAPI, prelucrate de finAPI și stocate de finAPI în cazul KID. Datele de plată sensibile introduse de utilizatorul final sunt protejate de finAPI împotriva accesului neautorizat. Utilizatorul final autorizează finAPI să utilizeze datele sensibile de plată stocate pentru executarea unei tranzacții ZAD. Datele sensibile privind plățile nu sunt stocate în ZAD.

2.1.2 Funcțiile KID/ZAD ale finAPI

În general, KID/ZAD al finAPI include următoarele funcții pentru utilizatorul final, cu condiția ca funcțiile disponibile pentru utilizatorul final în cazuri individuale să se bazeze, de asemenea, pe sfera serviciilor convenite între utilizatorul final și furnizorul de servicii, astfel încât, dacă este necesar, unele dintre următoarele funcții să nu fie utilizabile de către utilizatorul final:

a) Generalități

b) În plus, KID include următoarele funcții

c) ZAD include următoarele informații:

d) alte servicii opționale suplimentare

Funcțiile individuale ale KID/ZAD oferite de finAPI depind de produse și servicii ale terților asupra cărora finAPI nu are nicio influență. Acest lucru poate duce la indisponibilitatea temporară sau permanentă a funcțiilor individuale ale KID/ZAD oferite de finAPI.

2.2 Garanții numai în formă scrisă cu semnătură

În caz de dubiu, garanțiile și asigurările de proprietate de către finAPI trebuie interpretate ca atare numai dacă sunt făcute în scris (cu semnătură) și sunt denumite „garanție”.

2.3 Furnizare și utilizare

Utilizatorul final are dreptul de a utiliza funcționalitățile finAPI în limita domeniului de utilizare convenit între utilizatorul final și furnizorul de servicii și de a le utiliza în conformitate cu prezentul acord de utilizare.

3 Atribuțiile și obligațiile utilizatorului final

3.1 Aderarea la scenarii de utilizare predefinite

Utilizatorilor finali nu li se permite să utilizeze funcțiile finAPI într-un mod care nu este permis în mod expres în acești Termeni de utilizare.

Utilizatorii finali nu au voie să acceseze sau să utilizeze KID/ZAD oferite de finAPI pentru a

3.2 Blocarea în caz de abuz

finAPI are dreptul de a bloca accesul utilizatorului final în cazul în care există indicii de utilizare abuzivă sau de amenințare la adresa securității datelor.

4 Limitarea răspunderii

finAPI este răspunzătoare, în limitele reglementărilor legale, pentru daune, în măsura în care acestea au fost

În afară de aceasta, răspunderea finAPI este exclusă, indiferent de temeiul său juridic, cu excepția cazului în care finAPI este răspunzătoare prin lege să răspundă în mod obligatoriu, în special din cauza vătămării vieții, corpului sau sănătății unei persoane, asumarea unei garanții explicite, ascunderea frauduloasă a unui defect sau în conformitate cu legea privind răspunderea pentru produse.

Limitările răspunderii se aplică, de asemenea, creanțelor împotriva angajaților și agenților finAPI.

5 Costuri

Utilizarea KID/ZAD oferite de finAPI este gratuită pentru utilizatorul final.

6 Durata și rezilierea contractului

6.1 Durata și rezilierea contractului

Contractul începe odată cu încheierea contractului și se încheie pe o perioadă nedeterminată. Contractul poate fi reziliat de oricare dintre părți cu un preaviz de două săptămâni. Dreptul de reziliere extraordinară rămâne neafectat. Încheierile necesită o formă text (de exemplu, e-mail).

Contractul se încheie fără a fi necesară o declarație a utilizatorului final sau a finAPI în cazul în care

6.2 Consecințele încetării contractului

La încetarea contractului, finAPI va șterge datele cu caracter personal ale utilizatorului final, cu excepția cazului în care finAPI are dreptul sau obligația legală de a le păstra.

7 Alte informații

7.1 Legea aplicabilă

Prezentul contract și toate litigiile în legătură cu acesta sunt supuse exclusiv legislației germane.

7.2 Locul de jurisdicție

În cazul în care clientul este un comerciant, o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public, locul exclusiv de jurisdicție este München. finAPI are în continuare dreptul de a acționa în justiție la sediul clientului în acest caz.

7.3 Valabilitate exclusivă

Acest acord de utilizare este valabil în mod exclusiv. Termenii și condițiile generale contradictorii sau divergente ale utilizatorului final nu sunt recunoscute de finAPI și nu au niciun efect juridic, cu excepția cazului în care finAPI le aprobă în prealabil în mod explicit și în scris.

Note
I: Cerințe de informare pentru furnizarea de servicii de plată

Informații precontractuale pentru serviciile de informare cu privire la conturi și serviciile de inițiere a plăților (art. 675d din BGB coroborat cu: art. 248 din EGBGB)

 1. 1. Informații privind prestatorul de servicii de plată

  1. Numele și adresa prestatorului de servicii de plată
   finAPI GmbH
   Adams-Lehman-Straße 44
   80797 München
   Telefon: +49 89 416177-555
   E-mail: kontakt@finapi.io
   Web: www.finapi.io
  2. Autoritatea de supraveghere competentă/registrul

   Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară (BaFin)
   E-mail: poststelle@bafin.de
   Web: http://www.bafin.de

   Sediul central din Bonn:
   Graurheindorfer Str. 108
   53117 Bonn

   Sediul central din Frankfurt:
   Marie-Curie-Str. 24-28
   60439 Frankfurt

   Registrul instituțiilor de plată: BaFin ID 151548

   a

   Deutsche Bundesbank
   Sediul central din Bavaria
   Ludwigstraße 13
   80539 München
   E-mail: info@bundesbank.de
   Web: https://www.bundesbank.de/
 2. 2. Informații privind utilizarea serviciilor de plată

  • a) Serviciul de inițiere a plăților

   1. Descrierea principalelor caracteristici
    Serviciul de inițiere a plăților furnizat de finAPI permite utilizatorilor finali să inițieze ordine de plată și operațiuni de plată cu furnizorul de cont.
    Contractul pentru inițierea individuală a plăților este încheiat între utilizatorul final și finAPI prin introducerea de către utilizatorul final a datelor necesare pe site-ul web al finAPI și declararea consimțământului său explicit - prin inițierea plăților.
   2. Informații sau elemente de identificare a clientului necesare pentru inițierea sau executarea corectă a unui ordin de plată.
    Pentru inițierea plăților, utilizatorul final introduce datele pentru ordinul de plată pe site-ul finAPI. Acestea sunt în special:
    • Numele sau denumirea societății beneficiarului plății
    • Detaliile contului beneficiarului plății (IBAN și BIC, dacă este cazul)
    • Suma de plată
    • Dacă este cazul, scopul utilizării

    Aceste date pot fi, de asemenea, precompletate de către furnizorul de servicii.

   3. Metoda de consimțământ pentru inițierea unui ordin de plată sau pentru executarea unei operațiuni de plată și revocarea unui ordin de plată.
    În scopul consimțământului, utilizatorul final introduce elementele de securitate personalizate (ID-ul utilizatorului sau similar, numărul de cont sau IBAN și PIN/parolă, dacă este cazul) pe site-ul finAPI. Prin confirmarea casetei de dialog corespunzătoare, utilizatorul final își dă acordul explicit pentru a accesa conturile desemnate în mod explicit de către acesta. Odată cu inițierea transmiterii ordinului de plată de la finAPI către titularul de cont, se consideră că ordinul de plată a fost emis.
    Pentru ca ordinul de plată să fie executat, este posibil ca tranzacția să mai trebuiască să fie confirmată de către utilizatorul final prin introducerea unui TAN.

    Odată ce ordinul de plată a fost emis, acesta nu mai poate fi revocat.
   4. Informații suplimentare privind ordinul de plată
    finAPI transmite ordinul de plată către furnizorul de cont în numele utilizatorului final. Prin urmare, timpul maxim de execuție depinde de conexiunea la internet și de disponibilitatea tehnică a furnizorului de cont.
    Posibilitatea de a conveni limite superioare de sumă pentru utilizarea unui instrument de plată rezultă din relația contractuală a acestuia cu titularul de cont. FinAPI nu are nicio influență în acest sens.
  • b) Servicii de informare privind conturile

   Serviciul de informare privind conturile furnizat de finAPI ca serviciu online este un serviciu online pentru comunicarea de informații consolidate privind conturile de plăți și alte conturi ale instituțiilor de credit și ale instituțiilor de servicii financiare, ale companiilor de carduri de credit și ale altor furnizori de date financiare. Încheierea contractului între utilizatorul final și finAPI se încheie pentru un serviciu de informare privind conturile atunci când utilizatorul final introduce elementele de securitate personalizate (ID-ul de utilizator sau similar, numărul de cont sau IBAN, dacă este cazul, și PIN-ul/parola) pe site-ul web al finAPI și își dă consimțământul expres pentru serviciul de informare privind conturile prin confirmarea căsuței de dialog corespunzătoare.

 3. 3. Taxe/Curs de schimb/Curs de schimb de referință

  Utilizarea serviciilor de plată finAPI este gratuită. FinAPI nu are nicio influență asupra comisioanelor, dobânzilor și cursurilor de schimb valutar care decurg din relația contractuală cu titularul de cont.

 4. 4. Comunicare

  Obligațiile de informare precontractuală sunt puse la dispoziția utilizatorului final de către finAPI înainte de încheierea contractelor respective. Comunicarea dintre utilizatorul final și finAPI se realizează în limba germană. Acest lucru este valabil și pentru limba contractului.

 5. 5. Măsuri de protecție și de remediere

  În cazul unor suspiciuni sau al unor riscuri de fraudă sau de securitate reale, finAPI sau furnizorul de servicii va informa utilizatorul final cu privire la acest lucru.

 6. 6. Informații privind răspunderea

  6.1. În cazul în care operațiunile de plată neautorizate se bazează pe utilizarea unui instrument de plată pierdut, furat sau deturnat în alt mod sau pe orice alt tip de utilizare abuzivă a unui instrument de plată, furnizorul de cont poate solicita utilizatorului final despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a acestor operațiuni, până la o sumă de 50 de euro.

  6.2. Utilizatorul final nu este răspunzător în temeiul alin. 6.1 în cazul în care

  1. nu a fost posibil ca utilizatorul final să ia cunoștință de pierderea, furtul, deturnarea sau altă utilizare abuzivă a instrumentului de plată înainte de operațiunea de plată neautorizată; sau

  2. pierderea instrumentului de plată a fost cauzată de un angajat, de un agent, de o sucursală a furnizorului de cont al utilizatorului final sau de orice altă entitate căreia i-au fost externalizate activitățile furnizorului de cont al utilizatorului final.

  6.3. Prin derogare de la secțiunile 6.1 și 6.2, utilizatorul final este obligat să despăgubească titularul de cont pentru întreaga valoare a pierderii suferite ca urmare a unei operațiuni de plată neautorizate, în cazul în care

  1. utilizatorul final a acționat în mod fraudulos sau
  2. a cauzat pierderea în mod intenționat sau prin neglijență gravă

  a) a uneia sau a mai multor obligații în temeiul art. 675l alin. 1 sau
  b) a uneia sau a mai multor condiții convenite pentru emiterea și utilizarea instrumentului de plată.

  6.4. Prin derogare de la secțiunile 6.1 și 6.3, utilizatorul final nu este obligat să despăgubească titularul de cont în cazul în care

  1. furnizorul de cont al utilizatorului final nu solicită o autentificare puternică a clientului în sensul art. 1 alin. 24 din Legea privind supravegherea serviciilor de plată; sau
  2. beneficiarul plății sau prestatorul său de servicii de plată nu acceptă autentificarea puternică a clientului în sensul art. 1 alin. 24 din Legea privind supravegherea serviciilor de plată.

  Teza 1 nu se aplică în cazul în care utilizatorul final a acționat în mod fraudulos. În cazul tezei 1 numărul 2, persoana care nu acceptă autentificarea puternică a clientului este obligată să despăgubească furnizorul de cont al utilizatorului final pentru prejudiciul rezultat.

  6.5. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la secțiunile 6.1 și 6.3, utilizatorul final nu este obligat să despăgubească daunele rezultate din utilizarea unui instrument de plată utilizat după notificarea în conformitate cu art. 675l alin. 1 teza 2. De asemenea, plătitorul nu este obligat să compenseze daunele în sensul alin. 1 dacă furnizorul de cont nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 675m alin. 1 nr. 3. Tezele 1 și 2 nu se aplică în cazul în care utilizatorul final a acționat în mod fraudulos.

 7. 7. Informații privind termenul limită în care utilizatorul final trebuie să notifice furnizorul de cont cu privire la operațiunile de plată neautorizate sau inițiate sau executate incorect

  Utilizatorul final este obligat să notifice furnizorul de cont imediat după ce detectează o operațiune de plată neautorizată sau executată incorect. Revendicările și mijloacele de apărare ale utilizatorului final împotriva furnizorului său de cont sunt excluse dacă utilizatorul final nu a notificat furnizorul său de cont în termen de cel mult 13 luni de la data operațiunii de plată neautorizate sau efectuate în mod defectuos.

 8. 8. Răspunderea pentru operațiunile de plată neautorizate

  În cazul unei operațiuni de plată neautorizate, furnizorul de cont al utilizatorului final nu are nicio pretenție față de utilizatorul final pentru rambursarea cheltuielilor sale. Furnizorul de cont al utilizatorului final este obligat să ramburseze suma de plată către utilizatorul final fără întârzieri nejustificate și, dacă suma a fost debitată într-un cont de plată, să readucă contul de plată respectiv în starea în care ar fi fost dacă operațiunea de plată neautorizată nu ar fi fost debitată. Această obligație este îndeplinită fără întârzieri nejustificate și cel târziu până la sfârșitul zilei lucrătoare care urmează zilei în care furnizorul de cont a fost notificat că operațiunea de plată nu a fost autorizată sau a luat cunoștință în alt mod de aceasta. Revendicările și mijloacele de apărare ale utilizatorului final împotriva furnizorului de cont sunt excluse în cazul în care utilizatorul final nu și-a notificat furnizorul de cont cu privire la o operațiune de plată neautorizată sau executată eronat în termen de cel mult 13 luni de la data la care operațiunea de plată a fost debitată.

 9. 9. Răspunderea pentru neexecutarea, executarea eronată sau tardivă a unui ordin de plată

  9.1 În cazul în care o operațiune de plată este inițiată de către utilizatorul final, acesta poate solicita furnizorului său de cont o rambursare imediată și integrală a sumei de plată în cazul neexecutării sau executării eronate a ordinului de plată. În cazul în care suma a fost debitată dintr-un cont de plată al utilizatorului final, contul de plată respectiv este readus în starea în care s-ar fi aflat dacă operațiunea de plată nu ar fi fost executată în mod eronat. În cazul în care au fost deduse taxe din suma de plată, contrar dispozițiilor art. 675q alin. 1, furnizorul de cont al utilizatorului final transmite imediat suma dedusă beneficiarului plății. În cazul în care furnizorul de cont al utilizatorului final dovedește că suma de plată a fost primită integral de către furnizorul de servicii de plată al beneficiarului plății, răspunderea în temeiul prezentului alineat nu se aplică.

  9.2 În cazul în care o operațiune de plată este inițiată de utilizatorul final, utilizatorul final poate, în cazul executării cu întârziere a ordinului de plată, să solicite ca furnizorul său de cont să formuleze o cerere de despăgubire împotriva prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plății, în conformitate cu teza 2. Furnizorul de cont al utilizatorului final poate solicita prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plății să crediteze contul de plăți al beneficiarului plății cu suma de plată ca și cum operațiunea de plată ar fi fost executată corect. În cazul în care furnizorul de cont al utilizatorului final dovedește că suma de plată a fost primită la timp de către prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății, răspunderea în temeiul prezentului alineat nu se aplică.

  9.3 Revendicările utilizatorului final împotriva furnizorului său de cont în temeiul alin. 9.1 tezele 1 și 2 nu există în cazul în care ordinul de plată a fost executat în conformitate cu identificatorul unic incorect furnizat de utilizatorul serviciilor de plată. Cu toate acestea, în acest caz, utilizatorul final poate solicita furnizorului său de cont să depună toate eforturile pentru a recupera suma de plată.

  9.4 Pe lângă pretențiile prevăzute la alin. 9.1, utilizatorul final poate solicita furnizorului său de servicii de plată rambursarea oricăror comisioane și dobânzi pe care furnizorul de servicii de plată i le-a facturat sau le-a debitat din contul său de plată în legătură cu neexecutarea sau executarea eronată a operațiunii de plată.

  9.5 În cazul în care în operațiunea de plată sunt implicați mai mulți prestatori de servicii de plată, dacă cel puțin unul dintre aceștia este situat în Spațiul Economic European și cel puțin unul este situat în afara Spațiului Economic European, alin. 9.1-9.2 nu se aplică părților din operațiunea de plată efectuate în Spațiul Economic European.

 10. 10. Proceduri de reclamații și căi de atac/proceduri de soluționare a litigiilor

  În cazul unor reclamații, utilizatorii finali pot contacta Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară (BaFin) în conformitate cu art. 60 din CAAS. Reclamațiile se depun la BaFin în scris sau pe suport de hârtie și trebuie să precizeze faptele cazului și motivul reclamației. Reclamația trebuie trimisă la adresa:

  Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară
  Graurheindorfer Strasse 108, 53117 Bonn, Germania

  finAPI este, în principiu, dispusă să participe la procedurile de soluționare a litigiilor în cadrul comitetului de conciliere al Deutsche Bundesbank. Organismul de conciliere de la Deutsche Bundesbank este un organism oficial de conciliere a consumatorilor. Domeniul său de competență este definit prin lege.

  Organul de conciliere al Deutsche Bundesbank
  P.O. Box 10 06 02
  60006 Frankfurt am Main

  Telefon: 069 / 9566-3232
  E-mail: schlichtung@bundesbank.de
  Internet:
  https://www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle

În caz de ambiguități lingvistice, contradicții, probleme de interpretare sau alte îndoieli privind privire la traducerea acestor Termeni de utilizare, prevalează versiunea în limba germană.